Mediator bij zakelijke conflicten

Als MfN gecertificeerd mediator regisseer ik gesprekken die tot doel hebben een zakelijk impasse bij te leggen. Elke mkb-ondernemer, agrariër, bank, schuldeiser of schuldenaar kan geconfronteerd worden met verschil van inzicht over gemaakte afspraken. Hoe goed de overeenkomst ook opgesteld is; regelmatig ontstaat een andere perceptie over de inhoud van het contract. Incidenteel wordt de onenigheid zelfs gebruikt om een betere onderhandelingspositie te creëren. 

Factor-plus is gespecialiseerd in kwesties over (her)financieringen, problematische schulden, schuldsanering, reorganisaties, crediteurenakkoord, recovery, etc. Regelmatig gaan deze kwesties gepaard met heftige zakelijke conflicten.

Juist met mediation zijn deze tegenstellingen, buitengerechtelijk, te overbruggen. Partijen gaan bij mediation op zoek gaan naar elkaars belangen. Door deze belangen met elkaar te verbinden, vormt zich de contouren van een oplossing voor deze verdeeldheidi. Als mediator begeleid ik de onderhandelingen graag met u.

Mijn passie is om te allen tijde een faillissement te voorkomen. Een deconfiture van uw bedrijf levert immers onoverzienbare financiële en emotionele schade op. Indien perspectief echter ontbreekt, dan kan faillissement ook een oplossing zijn. Dan is het raadzaam om een dergelijke aanvraag goed voor te bereiden en tijdig contact op te nemen met Factor-plus. 

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of bent u geinteresseerd in een vrijblijvend kennismakingsgesprek?                                                                                                                             Vraag dan hier onze brochure aan of neem contact op met Piet Bruisten 06-23195493.