Aanpak mediation

Een rechter doet een uitspraak waarmee beide partijen het moeten doen. Het gevolg is, dat er een verliezer en een winnaar is. Als partijen echter zelf willen beslissen wat de uitkomst van het conflict wordt, dan is mediation een uitstekend, sneller én goedkoper alternatief.

Zoekt u een gecertificeerd mediator met deskundigheid op het gebied van bedrijfskunde, financieringen, insolventie of failissement, schroom dan niet om Piet Bruisten te bellen op 06-23195493.

Na een summiere introductie stellen we een mediationovereenkomst op, waarin de afspraken voor mediation vastgelegd worden. Het gesprek wordt geagendeerd en een externe locatie geregeld. Piet Bruisten heet u op het afgesproken tijdstip van harte welkom en checkt de formaliteiten. Daarna kan de mediation starten.

Bij (dreigende) insolventie maken we eerst een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek tasten we af wat de problematiek is en wat de meerwaarde van Factor-plus kan zijn. Indien u Factor-plus opdracht geeft een bepaalde dienst te leveren, zal dat vastgelegd worden in een opdrachtbevestiging. Vervolgens wordt de opdracht uitgevoerd conform de overeenkomst.